O PROJEKCIE

„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki - etap II - punkt postojowy YNZLA w Łaziskach Górnych”.

Istotą projektu jest przywrócenie świetności terenu turystyczno–rekreacyjnego, tzw. Ynzli, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Południowej. Projekt został w znacznej części zrealizowany, a jego zakres obejmował: demontaż zniszczonych wiat piknikowych i starych bramek do piłki nożnej oraz ławek i stołów, budowę boiska do piłki nożnej oraz siatkówki, budowę altany z kręgiem na ognisko, budowę ścieżki rowerowej, placu zabaw, parku fitness oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału terenów rekreacyjnych gminy Łaziska Górne na cele organizacji infrastruktury aktywnych form turystyki. W przypadku Ynzli chodzi o rozbudowę i uzupełnienie infrastruktury okołoturystycznej, komplementarnej do wcześniej zrealizowanego projektu, czyli budowy tras rowerowych powiatu mikołowskiego.

Wartość projektu: 735.788,35 zł

Dofinansowanie: 550.057,65 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III – TurystykaDziałanie 3.2

Infrastruktura okołoturystycznaPoddziałanie 3.2.2.

Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

INFORMACJE

Ynzla położona jest w południowej części Łazisk Górnych przy ul. Południowej. Istniejący tam teren był chętnie wykorzystywany przez turystów oraz mieszkańców jako miejsce pikników i spotkań. Przez lata ulegał on jednak zniszczeniu i degradacji. Drobne naprawy i modernizacje istniejącej infrastruktury nie zapobiegły anachroniczności tego obszaru jako całości. Stąd też, biorąc pod uwagę zainteresowanie tym terenem, często odwiedzanym i wykorzystywanym do uprawiania sportu, spacerów i piknikowania przez osoby uprawiające głównie turystykę rowerową oraz pieszą, postanowiono zmodernizować i przeobrazić cały obszar oraz nadać mu atrakcyjny wygląd, zapewniający komfort, bezpieczeństwo, a przy tym spełniający funkcje rekreacyjne i integracyjne. Argumentem przemawiającym za modernizacją tego terenu był również fakt, że stanowi on przystanek w sieci tras rowerowych powiatu mikołowskiego (projekt realizowany był przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie miast i gmin powiatu mikołowskiego). Nowy punkt przystankowy na trasie ścieżek subregionu stanowi kolejną inwestycję w infrastrukturę okołoturystyczną Łazisk Górnych. Główną zaletą przeprowadzonej rewitalizacji i modernizacji terenu sportowo – rekreacyjnego na Ynzli jest jego kompleksowość – w jednym, zacisznym miejscu znaleźć można wszystko, co jest potrzebne do zorganizowania wymarzonego pikniku na łonie natury, uprawiania sportu i ćwiczeń na świeżym powietrzu, a także zabaw z dziećmi.

PARKING
ALTANA DREWNIANA Z KRĘGIEM NA OGNISKO
PLAC ZABAW DLA DZIECI
BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - PARK FITNESS
BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ
ŚCIEŻKA ROWEROWA

Wejście i korzystanie z infrastruktury Ynzli przez cały rok jest bezpłatne. Organizacja imprez wymaga jednak rezerwacji terenu poprzez wypełnienie wniosku o bezpłatne udostępnienie terenu Ynzli. Wniosek składa się do Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

GALERIA
PUBLIKACJE

wykonanie | kontakt

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
Plac Ratuszowy 1,
43-170 Łaziska Górne
tel. 32 324 80 10
[wróć na początek strony] [deklaracja dostępności] [Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies]